Amy

Welkom bij Nutsschool Morgenstond

Elk kind is welkom op Nutsschool Morgenstond, ongeacht religie, cultuur en sociale achtergrond. De neutrale grondslag van de school komt tot uiting in het respectvol en begripvol omgaan met de verschillende religies en de sociale en culturele achtergronden van onze schoolpopulatie.

 

De school staat in de wijk Morgenstond in Den Haag Zuidwest dat valt onder het stadsdeel Escamp. We stellen hoge eisen aan ons onderwijs en blijven in ontwikkeling. De presentatie van nieuwe leerstof is overwegend klassikaal. 

We hanteren het jaarklassensysteem. Daarbinnen bieden we een breed vakkenpakket aan in een prettig en veilig pedagogisch klimaat.

 

Na de veilige en vertrouwde wereld van thuis en/of peuterspeelzaal, is de basisschool de eerstvolgende stap in de "grote wereld". Het behoeft dan ook geen uitleg dat wij ernaar streven om die overstap zo plezierig mogelijk te laten verlopen. Ook hier op school zal uw kind zich veilig en prettig moeten voelen. Dat is tenslotte één van de belangrijkste voorwaarden voor een kind om optimaal te kunnen leren en zich te ontwikkelen. In de schoolgids kunt u nalezen hoe de kinderen de afgelopen jaren hebben gepresteerd.

 

Lees verder over onze missie en visie onder de kop "Onze school".

 

Team

Nutsschool Morgenstond