Actueel

Agenda en notulen van de MR

07 juni 2018 - Beste Ouders,

Via http://www.nutsschoolmorgenstond.nl/ouders/medezeggenschapsraad kunt u de agenda en de notulen vinden van de medezeggenschapsraad. Op deze manier kunt u volgen wat er besproken gaat worden en wat er is besproken.

Een fijne avond gewenst!

 

Met vriendelijke groet,

Guido van Luijk

Diversen

24 mei 2018 - Beste Ouders,

Graag willen wij u informeren hoe onze school zich de afgelopen maanden heeft voorbereid op de invoering van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op 25 mei 2018 treedt de AVG  in werking. Privacy moet volgens de AVG een belangrijke plaats krijgen en houden in organisaties.

Het zorgvuldig omgaan met de gegevens van onze leerlingen en hun privacy is voor ons als school altijd al heel belangrijk geweest. Zo zijn onze bestaande reglementen (privacy en social media) aangepast aan de nieuwe wetgeving. Deze zijn te vinden op de website van school.

Verder vragen we u jaarlijks bij aanvang van het schooljaar of u ons toestemming geeft om eventueel beeldmateriaal van uw kind te mogen plaatsen op de schoolsite.

Om te voldoen aan de wetgeving is een stappenplan gevolgd dat is opgesteld en begeleid door Lucas Onderwijs. De afgelopen maanden is ons team en de MR geïnformeerd over de nieuwe wetgeving en zijn er door Lucas Onderwijs speciale informatiebijeenkomsten georganiseerd voor administratief medewerkers en ICT-personeel. Lucas Onderwijs heeft een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld die vanuit een onafhankelijke positie een toezichthoudende rol heeft op een juiste invulling en uitwerking van de nieuwe privacywetgeving. 

De school heeft leerlinggegevens nodig om goed onderwijs te kunnen geven en de begeleiding daarop te kunnen afstemmen. Ook worden gegevens opgeslagen voor een goede administratieve organisatie van de school. De meeste leerlinggegevens komen van u als ouder/verzorger (zoals bij de inschrijving op school), maar ook leraren en ondersteunend personeel leggen gegevens vast over de leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en vorderingen). Soms worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie of ADHD), geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van uw kind.

Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te identificeren. Met de leveranciers van deze leermiddelen zijn duidelijke afspraken gemaakt middels verwerkersovereenkomsten over het gebruik van de gegevens die ze van de school krijgen. Een leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor de applicatie bedoeld is.

De leerlinggegevens worden op school opgeslagen in het digitale administratiesysteem ESIS. Het programma is beveiligd en de toegang tot de leerlinggegevens is beperkt tot die teamleden van onze school, voor wie de informatie relevant is.

In geval van uitwisseling van leerlinggegevens met andere organisaties, wordt daarover vooraf toestemming gevraagd aan u als ouder/verzorger, tenzij die uitwisseling al geborgd is op grond van de wet.

U als ouder/verzorger heeft het recht om de gegevens van en over uw kind(eren) in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Voor vragen of het uitoefenen van deze rechten, kan contact worden opgenomen met ondergetekende.

Binnen de open en veilige gemeenschap die we als school willen zijn, blijven we ons ook na 25 mei inzetten om de nieuwe wetgeving zorgvuldig toe te passen.

 

Schooljaar 2018-2019:

Het huidige schooljaar is nog niet voorbij, maar af en toe kijken we al vooruit naar het komende schooljaar. Daar gaat onderstaande informatie over.

Personeel:

De personeelslijst is nagenoeg gelijk gebleven op een paar wijzigingen na. Juf Asma komt vanaf volgend jaar 3 dagen werken ipv 2, op die manier kunnen de kinderen nog meer profiteren van de ondersteuning die zij kan bieden. Het zal u misschien ook opgevallen zijn dat we in het nieuwe jaar met twee groepen 3 gaan werken. Dit is noodzakelijk omdat we 43 kinderen nu eenmaal niet in één klas kunnen plaatsen. Juf Claimy gaat werken in groep 4, meester Frank krijgt een eigen groep en juf Veerle gaat verhuizen naar groep 3. Verder zijn er nog drie vacatures, zie hieronder.

 • Mevrouw J.C. van der Harst (“juf Carin”), gr. Geel, 3 dagen;
 • Mevrouw D. Kuiper (“juf Daphne”), gr. Geel, 2 dagen;
 • Mevrouw M. van der Valk (“juf Marjolijn”), gr. Blauw, 3,5 dagen;
 • Mevrouw D. Vermaesen (“juf Dora”), gr. Blauw, 1,5 dagen;
 • Vacant, gr. Rood, 5 dagen;
 • Mevrouw K. Zwinkels  (“juf Kelly”), gr. 3A, 5 dagen;
 • Mevrouw V.F. van Montare (“juf Veerle”), gr. 3B, 4 dagen;
 • Mevrouw C. van Dinteren (“juf Claimy”), gr. 4, 5 dagen;
 • Mevrouw E.I.M. Kluft (“juf Irene”), gr. 5, 4 dagen;
 • Mevrouw C. Zorn (“juf Caroline”), gr. 6, 3 dagen;
 • Mevrouw C. Nonhebel (“juf Cindy”), gr. 6, 2 dagen;
 • De heer F. Wasmus (“meester Frank”), gr. 7 en ICT’er, 5 dagen;
 • De heer D.M. van Buren (“meester Van Buren”), gr. 8, 4 dagen;
 • Vacant, gr. 3B, 5,en 8, 3 dagen;
 • Vacant, een muziek- dramadocent;
 • De heer F. Serlier (“meester Frank”), Gymnastiek, 5 dagen;
 • Mevrouw N. van der Zee (“juf Nynke”), Intern begeleider, 4 dagen;
 • Mevrouw A. M'barek (“juf Asma”), Onderwijsassistente, 3 dagen;
 • Mevrouw D. Kuiper (“juf Daphne”), Administratie, 1 dag;
 • Mevrouw L.A.M. Schouten (“juf Lilian”), Conciërge, 5 dagen;
 • De heer G. van Luijk (“meester Guido”), Directeur, 4 dagen.

Data schoolvakanties 2018‐2019:

Deze zijn gepland in de agenda van MijnSchoolInfo en is als bijlage toegevoegd. Omdat de jaarplanner nog niet helemaal gereed is, kan ik de studiedagen nog niet publiceren. Dit zijn er in totaal 7. Op deze dagen zijn de kinderen vrij maar werken de leerkrachten.

 

Met vriendelijke groet,

Guido van Luijk


Download ›

Schoolreisje

20 mei 2018 - Hallo ouders/ verzorgers van groep 3, 

Op de groepspagina van groep 3 is een mapje geplaatst met alle foto's van het schoolreisje erin. Het is de moeite waard om de foto's te bekijken, het was een topdag!

Met vriendelijke groet, 

Kelly Zwinkels

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17