Actueel

thema-ochtend

01 november 2018 - Beste ouders,

De tweede thema-ochtend is een feit en wel op 22 november. Het thema gaat over gezondheid en bewegen.

Inloop vanaf 8.45 uur, start om 9.00 uur tot 10.30 uur, daarna is er nog een vragenronde.

Graag ontvang ik middels het antwoordstrookje uw aanmelding, zodat we weten hoe groot de opkomst zal zijn.

Ik hoop u te ontmoeten op 22 november.

Met vriendelijke groet,

Guido van Luijk

Ouderraad

29 oktober 2018 - Beste ouders,

De ouderraad bestaat uit enthousiaste moeders van leerlingen uit verschillende groepen. De ouderraad organiseert en geeft invulling aan alle feestelijke activiteiten en evenementen die op school gevierd worden. Het betreft hier onder andere het Sinterklaasfeest, de kerstviering, het paasontbijt, schooldisco, sportdag, zomerfeest, playbackshow etc. 

Ook staat de ouderraad in nauw contact met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).

Op 31 oktober hebben we ons volgende overleg. Tijdens dit overleg stellen we o.a. een ledenlijst op en maken we een groepsfoto. Deze stukken ontvangt u spoedig daarna.

Hebt u vragen, ideeën of opmerkingen, dan kunt u deze altijd mailen naar: ouderraadmorgenstond@gmail.com  

 

Namens de ouderraad en met groet,

Sharisma Boedhoe

Begeleiding Museumbezoek

19 oktober 2018 - Beste ouders van groep 3a,

 

Donderdag 1 november, de donderdag na de herfstvakantie, staat er een museumbezoek op de planning. We gaan dan naar de voorstelling 'letterfeestje' in museum Mermanno. Hiervoor ben ik op zoek naar 2 ouders die mee kunnen.

De les duurt van 09.30u tot 11.30u. De exacte ophaaltijd van de bus en de exacte tijd van terugkomst horen wij pas maandag na de vakantie. Maar ga er maar vanuit dat we de hele ochtend weg zijn. 

Als het je leuk lijkt om mee te gaan vul dan alsjeblieft het antwoordstrookje in. 

 

Fijne vakantie allemaal en tot over een week!

 

Groetjes juf Veerle