Nieuws

groep 3B donderdagmiddag naar museum

09 april 2019 - Beste ouders, 

Op komende donderdag 11 april gaat groep 3B op bezoek naar het museum Panorama Mesdag in Den Haag.

We gaan er in de middag naar toe met de bus. We verwachten om 15:00 op school terug te zijn. Het kan iets later worden door vertraging in het verkeer. 

We kijken ernaar uit om dit enorme, bijzondere panorama van schilder Mesdag te zien met de kinderen. Hij maakte dit schilderij van de omgeving van Scheveningen ongeveer 140 jaar geleden. U kunt gedeeltes hiervan zien op www.panorama-mesdag.nl. 

Met vriendelijke groet, 

Juf Asma en meester Paul 

 

Ziekmeldingen

09 april 2019 - Beste ouders,

Mocht u in de ochtend uw kind ziek willen melden en dit lukt telefonisch niet wegens drukte op de lijn, dan kunt u de melding ook via de app van MijnSchoolInfo doen.

 

Met vriendelijke groet,

Guido van Luijk

Paasontbijt

08 april 2019 - Beste ouders,

Het paasontbijt stond gepland op 10 april. Dit is geworden 17 april. 

De paasbrief komt eraan!

 

Met vriendelijke groet,

Guido van Luijk

Groep 4 t/m 8 Koningsspelen

08 april 2019 - Beste ouders/verzorgers,

Aanstaande vrijdag 12 april gaan we met de hele school meedoen aan de Koningsspelen.
Voor de groepen 4 t/m 8 zal de sportdag worden georganiseerd door Halo Jobbing en het programma van de sportdag zal tot 13:00 uur duren. Dit betekent dat alle kinderen van de groepen 4 t/m 8 overblijven tussen de middag. 

De sportdag van groepen 1 t/m 3 duurt tot 12:00 uur dus die gaan wel gewoon naar huis tussen de middag tenzij ze normaal gesproken overblijven.

Ik hoop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Meester Frank S

 

Hulpouder gezocht uitje maandag 8 april

02 april 2019 - Beste ouders,

voor maandag 8 april ben ik nog op zoek naar een hulpouder die mee wil naar het Zuiderstrandtheater. Daar zullen wij de voorstelling Spot On! gaan bekijken. De bus haalt ons om 10:45 op en we zijn rond 13:00 weer terug.

Kunt u het via uw kind laten als u mee zou kunnen (en willen!)?

 

Met vriendelijke groet,
meester Frank

schoolkrant

27 maart 2019 - Beste ouders,

Met veel trots presenteer ik u, na een tijd van afwezigheid, weer een schoolkrant. De krant heeft de naam "Basisschoolfestijn" gekregen. 

Het initiatief om tot een schoolkrant te gekomen ligt in groep 7, waar inmiddels een officiële redactie actief is. De hoofdredacteur zal zich in de eerste editie, zie bijlage, aan u voorstellen. De redactie streeft ernaar om maandelijks een informatieve, vrolijke en leerzame krant samen te stellen. En wie weet wordt u nogeens gevraagd om geïnterviewd te mogen worden door één van de redactieleden.

De initiatiefnemers wens ik heel veel plezier toe bij het samenstellen van de volgende edities.

Veel leesplezier gewenst!

 

Met vriendelijke groet,

Guido van Luijk


Download ›

Hulpouders bij Koningsspelen op 12 april

25 maart 2019 - Beste ouders,

Op Vrijdag 12 april zullen we weer meedoen met de koningsspelen. Voor de groepe 4 t/m 8 worden de Koningsspelen verzorgd door Halojobbing.

De kleuters en groep 3 zullen spelletjes gaan doen op het schoolplein. Daarvoor hebben wij nog ouders nodig die willen helpen.
De Koningsspelen zullen tot 12 uur duren. Als u wilt en kunt helpen graag aangeven bij juf Lilian zodat wij weten wie er willen komen helpen.

Ik hoop veel reacties te ontvangen zodat we er een mooi succes van kunnen maken.

Met vriendelijke groet,

Meester Frank S

Herinnering

20 maart 2019 - Beste ouders,

Op 28 maart heeft het team een studiedag, de school is die dag gesloten.

 

Met vriendelijke groet,

Guido van Luijk


Download ›

Ziekmelden

13 maart 2019 - Beste Ouders,

Wist u dat u de ziekmelding van uw kind ook via de app van MijnSchoolInfo kunt verzorgen. 

De app voor android is te downloaden via https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.arcamax.msi&hl=nl 

De app voor IPhone is te downloaden via https://itunes.apple.com/nl/app/msi/id861857240?mt=8 

Wel zo handig!

 

Met vriendelijke groet,

Guido van Luijk

 

Actuele gegevens en informatie over allergieën

12 maart 2019 - Beste ouders,

Door de jaren heen veranderen en met regelmaat gegevens zoals het telefoonnummer, maar ook het adres. Nu worden deze veranderingen niet altijd goed doorgegeven aan de administratie. Hierdoor hebben we in ons kindvolgsysteem oude gegevens staan.

Het komt ook voor dat relevante kindgegevens zoals allergieën en medicijngebruik veranderen. Het jaarlijkse formulier EHBO is niet geschikt voor tussentijdse wijzigingen, ter vervanging is er een extra tabblad (medische gegevens) aangemaakt in "MijnSchoolInfo".

Om deze gegevens actueel te houden verzoek ik u deze bij te werken in "MijnSchoolInfo". Zo weten we zeker dat we het juiste telefoonnummer gebruiken als we u willen bereiken!

Hartelijk dank voor uw tijd en medewerking.

Met vriendelijke groet,

Guido van Luijk

Noodoplossing bij uitval personeel

07 maart 2019 - Beste ouders,

Op 5 maart heb ik u gevraagd om te reageren op onderstaande.

"Deze ochtend is er met diverse ouders gesproken en een oplossing bedacht als dit nogeens voorkomt. De moeder van Justice en Genesis (Iris Lijde) heeft aangegeven eventueel een ochtend in te kunnen vallen in uiterste nood. Zij zou dit dan doen onder de supervisie van de leerkracht in de andere groep en met de afspraak dat juf Lilian met regelmaat langs komt lopen. Kunt u mij uw reactie geven op deze geopperde noodoplossing via directie@nutsschoolmorgenstond.nl. Het is belangrijk dat u er als ouders achter kunt staan"

Hierop is door velen gereageerd en het idee wordt als erg sympathiek gezien, echter niet wenselijk. 

In vertrouwen dat ik u voldoende heb geïnformeerd sluit ik af,

 

Met vriendelijke groet,

Guido van Luijk

 

 

werkzaamheden in de Zweeloostraat

21 februari 2019 - Beste ouders,

Van Eneco kreeg onze school een brief met daarin uitleg over de werkzaamheden die komen gaan. In de periode tussen 27 februari en 29 maart zal de Zweeloostraat afgesloten zijn tussen de Exloostraat en de Gasseltestraat. In die periode zult u mogelijk een andere aanrijroute moeten kiezen. In de bijlage kunt u de brief vinden van Eneco.

In vetrouwen u voldoende te hebben geïnformeerd sluit ik af,

 

Met groet,

Guido van Luijk


Download ›

Naschoolse cursussen na de vakantie

18 februari 2019 - Beste ouders/ verzorgers,

Vorige week is er een bericht via mijn schoolinfo verstuurd aangaande de naschoolse cursussen die na de voorjaarsvakantie starten. Er zijn echter nog heel weinig inschrijvingen binnen. Hieronder nogmaals de cursussen waar de kinderen zich voor kunnen inschrijven.

Voor groep 3 en 4 was dit de cursus circusacts. Voor groepen 5 en 6 de cursus teamsporten.
En voor de groepe 7 en 8 de cursus waven en skaten.
In het vorige bericht op mijnschoolinfo staat de uitleg van de cursussen.
Hieronder nogmaals de link waarmee u uw kind kunt inschrijven.

https://www.halojobbing.nl/activitysubscribe/ext/login/key/MTI1fE51dHNzY2hvb2wgLSBNb3JnZW5zdG9uZA/  

Ik hoop meer inschrijvingen binnen te krijgen voor de verschillende cursussen.

Met vriendelijke groet,

Frank S

Gymkleding

12 februari 2019 - Beste ouders/verzorgers,

Vandaag kwam het thema gymkleding bij een aantal leerlingen weer naar voren. Hier hebben wij vorig schooljaar duidelijke afspraken over gemaakt met het team en met de MR.
Hier valt niet over te onderhandelen. De leerlingen dienen een T-shirt, een korte broek en binnenschoenen te dragen tijdens de gymles. Een driekwartbroek als legging is dus geen korte broek en niet toegestaan. Als er toch wordt besloten hier niet aan te willen voldoen kan de desbetreffende leerling dus niet meegymen.

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendeijke groet,
Frank S

Cursus teamsporten

11 februari 2019 - Beste ouders/verzorgers,

Vanaf dinsdag 5 maart zal er weer een nieuwe cursus starten voor de groepen 5/6. Voor de groepen 5/ 6 zal dit de cursus teamsporten zijn.

Hieronder een korte uitleg wat betreft de inhoud van deze cursus:
Met behulp van verschillende leerlijnen zullen de leerlingen leren om met meer inzicht een teamsport te spelen.
Centraal staat een betere balvaardigheid, FairPlay, respect en samenspelen.
Hierdoor zullen de leerlingen onder andere beter om kunnen gaan met winst en verlies.
• Trefbal
• Voetbal
• Basketbal

De cursus begint dus op dinsdag 5 maart en vindt plaats van 15:00 uur tot 16:00 uur in de gymzaal.

Hieronder is een link waar u uw kind voor de cursus kunt inschrijven:
http://www.halojobbing.nl/activitysubscribe/ext/login/key/MTI1fE51dHNzY2hvb2wgLSBNb3JnZW5zdG9uZA/

Als er meer inschrijvingen dan plaatsen zijn zullen we gaan loten.

Met vriendelijke groet,
Frank Serlier

Cursus circusact

11 februari 2019 - Beste ouders/verzorgers,

Vanaf woensdag 6 maart zal er weer een nieuwe cursus starten voor de groepen 3/4. Voor de groepen 3/4 zal dit de cursus circusact zijn.

Hieronder een korte uitleg wat betreft de inhoud van deze cursus:
In deze cursus worden allerlei basis circusactiviteiten aangeleerd.
Met behulp van deze basisvaardigheden bedenken de leerlingen een show die aan het eind van de cursus wordt getoond in de gymzaal aan belangstellenden.
• Acrobatiek
• Jongleren
• Schminken

De cursus begint dus op woensdag 6 maart en vindt plaats van 12:00 uur tot 13:00 uur in de gymzaal.

Hieronder is een link waar u uw kind voor de cursus kunt inschrijven:
http://www.halojobbing.nl/activitysubscribe/ext/login/key/MTI1fE51dHNzY2hvb2wgLSBNb3JnZW5zdG9uZA/

Als er meer inschrijvingen dan plaatsen zijn zullen we gaan loten.

Met vriendelijke groet,
Frank Serlier

Cursus Waven en skaten

11 februari 2019 - Beste ouders/verzorgers,

Na de voorjaarsvakantie start er weer een nieuwe cursus. Voor groep 7/8 wordt dat deze keer de cursus waven en skaten.

Hieronder een kleine uitleg wat betreft de inhoud van de cursus:
Deze cursus bestaat uit drie onderdelen; waveboarden, skateboarden en skaten.
Bij deze onderdelen wordt de basis aangeleerd en verdieping indien het niveau van de leerlingen dit toelaat.
Veiligheid staat hoog in het vaandel. Een uitdagende cursus voor alle leerlingen!
• Waveboarden
• Skaten & Skateboarden
• Veiligheid

De eerste cursus start op maandag 4 maart en bestaat uit 10 lessen.

Hieronder een link waarmee u uw kind kunt aanmelden:
http://www.halojobbing.nl/activitysubscribe/ext/login/key/MTI1fE51dHNzY2hvb2wgLSBNb3JnZW5zdG9uZA/

Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen wordt er geloot!

Met vriendelijke groet,
Frank S

Rapport

07 februari 2019 - Beste ouders,

Op dit moment worden alle rapporten gereed gemaakt. Maandag zult u deze aan het einde van de dag meekrijgen. Als u zich nog niet heeft ingetekend voor het gesprek, dan nodig ik u bij deze uit dat te doen via MijnSchoolInfo.

Ik wens u alvast prettige gesprekken toe.

Met vriendelijke groet,

Guido van Luijk

 

financiën #4

03 februari 2019 - Beste ouders,

Per heden werkt onze school nog maar met één bankrekening. Het gaat om de volgende rekening NL18ABNA0240576241 t.n.v. Stichting Lucas Onderwijs.

Graag uw eigen administatie hierop aanpassen.

 

Met vriendelijke groet,

Guido van Luijk

Personele zaken

22 januari 2019 - Beste ouders,

De situatie op de arbeidsmarkt en in het bijzonder het onderwijs is nijpend. Personeel is op dit moment slecht te vinden en als we mensen vinden dan is dat via een uitzendbureau. We snappen goed dat het voor u lastig is om zelf voor de opvang te zorgen van uw kind mocht het ons niet lukken om personeel te vinden. Als team doen we alles wat we kunnen om de klassen altijd te bemensen. We rekenen op uw begrip als dit een keer niet lukt.

Mocht u mensen kennen met een onderwijsbevoegdheid, dan hoor ik dat graag van u. Ook als u een geweldig idee hebt om dit maatschappelijke probleem het hoofd te bieden dan houden wij ons als team aanbevolen.

In vertrouwen u voldoende te hebben geïnformeerd sluit ik af,

 

Met vriendelijke groet,

Guido van Luijk

1 2 3 4 5