Ouderraad

De Ouderraad organiseert diverse activiteiten en evenementen of helpt bij de organisatie hiervan. Het betreft hier onder andere het Sinterklaasfeest, de kerstviering, het paasontbijt, disco, sportdag, playbackshow, zomerfeest etc.
De ouderraad is zo samengesteld dat vanuit elke groep (minstens) één ouder in deze raad is vertegenwoordigd. Deze ouder functioneert tevens als klassenouder. Ieder schooljaar wijzigt de samenstelling van de Ouderraad onder andere als gevolg van leerlingen (groep 8) die de school verlaten. Hierdoor ontstaan ieder jaar vacatures in de Ouderraad. De vacatures worden aan het eind van het schooljaar bekend gemaakt zodat ouders, die zitting willen nemen in de nieuwe Ouderraad, zich hiervoor kunnen aanmelden. In tegenstelling tot de Medezeggenschapsraad is er (in principe) geen maximale zittingsperiode in de Ouderraad.

Hieronder nog de samenstelling van de ouderraad plaatsen.