Agenda

12 februari 2021
Rapporten mee
De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen hun rapport mee.
16 februari 2021
Rapportgesprekken
Van 15.30 tot 20.30
18 februari 2021
Studiedag
De kinderen zijn vrij (tot de disco)!
18 februari 2021
Rapportgesprekken
Rapportgesprekken groep 3 t/m 8.
18 februari 2021
Disco!
Van 18.00 tot 21.00

Exacte tijden volgen nog.

20 t/m 28 februari 2021
Voorjaarsvakantie
30 maart 2021
Fietscontroledag
Op deze dag kunnen leerlingen hun fiets professioneel laten controleren. Meer info volgt.
31 maart 2021
Paasontbijt
De leerlingen ontbijten, in pyamakleding, op school.
2 april 2021
Goede vrijdag
5 april 2021
Tweede paasdag
20 t/m 22 april 2021
Eindcito groep 8
23 april 2021
Studiedag
De kinderen zijn vrij!
24 april t/m 9 mei 2021
Meivakantie
13 t/m 14 mei 2021
Hemelvaartsdag
24 mei 2021
Tweede pinksterdag
25 t/m 28 mei 2021
Kamp groep 7/8
25 juni 2021
Rapporten
De leerlingen krijgen hun rapport mee.
29 juni 2021
Schoolreis groep 1 t/m 6
30 juni 2021
Studiedag
De kinderen zijn vrij.
30 juni 2021
Rapportgesprekken
7 juli 2021
Zomerfeest
14 juli 2021
Musical/afscheidsavond
15 juli 2021
Nuts Got Talent
Van 13.00 tot 15.00
17 juli t/m 29 augustus 2021
Zomervakantie