Kennismaken

Wanneer u op zoek bent naar een school voor uw kind, dan kunt u een afspraak maken voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek krijgt u informatie over onze school en kunt u vragen stellen. Verder krijgt u een korte rondleiding door school, zodat u de sfeer kunt ervaren. Na het intakegesprek ontvangt u een aanmeldformulier waarmee u uw kind bij ons op school kunt inschrijven. U kunt telefonisch contact met ons opnemen op 070-3663445.

 

Uw kind aanmelden voor de basisschool?

De procedure voor aanmelden van kinderen bij een basisschool in Den Haag is sinds 1 oktober 2016 op verschillende punten veranderd. Eén daarvan is dat de aanmeldleeftijd verschuift naar 3 jaar. Heeft u hierover een brief ontvangen en heeft u hier vragen over? Kijkt u dan op www.eenaanmeldleeftijd.nl.

 

Is uw kind geboren op of na 1 oktober 2015?

Dan geldt de nieuwe aanmeldprocedure ook voor uw kind. U kunt uw kind pas aanmelden vanaf 3-jarige leeftijd. U krijgt hierover bericht op uw huisadres.

 

Is uw kind geboren voor 1 oktober 2015?

Dan blijft de oude procedure van toepassing: www.eenaanmeldleeftijd.nl.

  

Als uw kind definitief bij ons op school is ingeschreven, is de procedure als volgt:

  • de week voordat uw kind 4 jaar wordt, is er een wenweek. Uw kind mag de ochtenden op school wennen (niet overblijven);
  • na een periode van ongeveer 4 tot 6 weken nodigt de leerkracht u uit voor een gesprek, het doel van dit gesprek is kennismaken, oriënteren en evalueren.

Wij adviseren de ouders van kinderen die in de maand december 4 jaar worden hun kind na de kerstvakantie (begin januari) te laten starten in groep 1. Pedagogische redenen liggen hieraan ten grondslag. Deze feestmaand brengt namelijk grote drukte en spanningen met zich mee. Begin januari kunnen de 4-jarigen rustig starten en wennen. Dit geldt ook voor de laatste drie weken van het schooljaar. In verband met de eindactiviteiten die dan plaatsvinden, is dit een heel onrustige periode. Deze 4-jarigen starten dan in groep 1 bij aanvang van het nieuwe schooljaar.