Ouders

De informatie op deze pagina is speciaal bestemd voor ouders en/of verzorgers. De inbreng van ouders vinden we erg belangrijk. 
Ouders zijn dan ook altijd welkom op school. En we willen deelname van ouders aan allerlei schoolprojecten en activiteiten zo veel mogelijk stimuleren. U vindt hier informatie over ouderbetrokkenheid, de vertrouwenspersoon, de medezeggenschapsraad, ziekmeldingen en onze klachtenprocedure.