Samen aan het werk

Onze school

Ons moderne gebouw is gevestigd in de wijk Escamp, Den Haag. Dagelijks zet ons team zich in om goed onderwijs te geven, waarbij een goed pedagogisch klimaat de basis vormt. Een openbare basisschool waar leerlingen zichzelf kunnen zijn en worden uitgedaagd het mooiste van zichzelf te laten zien.
Wij vinden het belangrijk om vanuit de basisbehoefte ‘relatie’ te werken aan de algehele ontwikkeling van de leerlingen. Die warme verbinding, waarin ruimte is voor verschillen in denkwijzen, is kenmerkend voor de omgang tussen leerkrachten en leerlingen.


Naast het reguliere lesaanbod bieden wij muziek- en theateronderwijs aan. Dit doen wij in samenwerking met vakdocenten. Daarnaast kan uw kind na schooltijd deelnemen aan verschillende activiteiten, zoals boksen, dansen, boetseren, etc.

 

Meer informatie kunt u vinden in de schoolgids en het schoolplan.