Buitenschoolse opvang 2Samen

Onze school heeft voor de buitenschoolse opvang (bso) een samenwerkingsverband met Kinderopvang 2Samen, een professionele kinderopvangorganisatie met locaties in Den Haag, Naaldwijk en Monster.

 

Uw kind is van harte welkom bij 2Acrobaten in onze school. Hier vindt u: VVE peuteropvang, voorschoolse opvang en buitenschoolse opvang.

 

U kunt altijd terecht voor een rondleiding. Wilt u meer weten over Kinderopvang 2Samen? Bezoek dan www.2samen.nl of neem contact op met onze afdeling Planning & Advies via 070-3385500 of planning@2samen.nl.

 

 

Uitdagende activiteiten

Kinderopvang 2Samen biedt met het programma ‘KICKS’ een uitdagend aanbod vol belevingen voor kinderen op de bso en voor scholen. Veelzijdigheid en kwaliteit staan daarbij voorop. De activiteiten hebben het karakter van miniworkshops en worden door vakdocenten bij de bso of op school aangeboden. In vakanties zorgt KICKS voor een extra speciaal vakantieactiviteiten-aanbod, van robotjes bouwen op je eigen bso tot surfclinics.

Lees meer over ons uitgebreide activiteitenaanbod van KICKS op 2samenkicks.nl.

 

Peuteropvang 2Samen
Uw peuter kan voor een goede voorbereiding op de basisschool terecht bij de peuteropvang van 2Acrobaten (voormalig peuterspeelzaal) in onze school. Daar wordt middels een programma voor voor- en vroegschoolse educatie spelenderwijs gewerkt aan de ontwikkeling van peuters.
Een aantal ochtenden of middagen per week spelen en ontwikkelen de kinderen zich in hun eigen vertrouwde groep.
Lees meer over peuteropvang bij 2Acrobaten op 2samen.nl/2acrobaten.