Aansprakelijkheid bij schade en diefstal

Hieronder vindt u informatie over schade aan en diefstal van eigendommen van leerlingen.
De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een aan de school te verwijten fout (aansprakelijkheid). De school (of zij die namens de school optreden) moet dus te kort zijn geschoten in de zorgplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt (dan ook) niet vergoed.

 

De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten, door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor.

 

Eén van de risico’s is de mogelijkheid van materiële schade aan kleding en andere eigendommen van een kind. Hiervoor kunnen de ouders een eigendommenverzekering afsluiten.

Met deze verzekering is de volgende schade gedekt:

  • schade (waaronder diefstal) aan kleding en andere eigendommen van het kind die ontstaan is tijdens schooltijd en activiteiten in schoolverband gedurende de tijd dat het kind onder toezicht staat van leerkrachten of hulpkrachten.
  • materiële schade die ontstaan is tijdens het rechtstreeks gaan naar en komen van school of een andere door de schoolleiding aangegeven plaats.

Het maximaal verzekerd bedrag is € 500,- voor schade aan kleding en eigendommen met uitzondering van geld en geldswaardig papier en € 250,- voor schade aan rijwielen en mobiele apparatuur.

Voor alle schaden geldt een eigen risico van € 25,- per gebeurtenis. De premie voor deze verzekering bedraagt inclusief alle kosten € 29,- per schooljaar.

 

Ouders kunnen zelf een eigendommenverzekering afsluiten via https://www.leerlingenverzekering.nl/ met de volgende inloggegevens:

Gebruikersnaam: Ouders

Wachtwoord: Inloggen1

​​​​​​​

Indien u vragen heeft over de eigendommenverzekering voor leerlingen kunt contact opnemen met het verzekeringen loket van Lucas Onderwijs via verzekeringen@lucasonderwijs.nl