Samen aan het werk

Bestuur

Nutsschool Morgenstond staat onder het bevoegd gezag van Lucas Onderwijs.
Lucas Onderwijs is een dynamische en betrokken stichting voor bijzonder primair en voortgezet onderwijs, die werkt vanuit de visie dat ieder kind recht heeft op het best denkbare onderwijs om zich te kunnen ontwikkelen tot een zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke burger. Lucas Onderwijs stelt haar scholen in staat en stimuleert hen dit te bieden binnen de kaders van de filosofie ‘Vrijheid in verbondenheid’.

 

Het best denkbare onderwijs willen we vormgeven door samen te werken vanuit waarden die zijn ontleend aan de christelijke geloofsgemeenschap. We willen aantrekkelijk onderwijs bieden dat zich onderscheidt door ontwikkeling, aandacht voor kwaliteit, goede zorg voor de medewerkers en solidariteit met kansarmen. Dit doen we in actief partnerschap met de maatschappelijke omgeving en met ruimte voor de diversiteit van al onze scholen.

 

Meer informatie over Lucas Onderwijs kunt u vinden op lucasonderwijs.nl