Klachtenprocedure

Als u een klacht heeft van welke aard dan ook over de gang van zaken op school, kunt u dit melden bij de groepsleerkracht of de directie. De klachtenprocedure is beschreven in onze schoolgids, deze kunt u vinden onder de kop "Onze school".