Samen aan het werk

Missie & Visie

Missie

Nutsschool Morgenstond wil in een betekenisvolle omgeving en met het best denkbare onderwijs voor kinderen toewerken naar de overstap van de basisschool naar de middelbare school. We zijn een school waar kinderen zich goed en veilig voelen met respect voor elkaar. Een school waar het onderwijs bijdraagt aan het geluk van de kinderen, waar iedereen welkom is. Leerkrachten worden uitgedaagd elke dag een stukje beter te worden in hun vak. 

 

Visie

We willen een school zijn die blijvend op zoek is naar mogelijkheden om het leren van de kinderen te versterken. Dit doen wij door te investeren in onze ontwikkeling, de ouders en de omgevingsfactoren van het kind. We willen een school zijn die het accent legt op de cognitieve ontwikkeling van de kinderen, onder andere door de samenwerking en zelfstandigheid van leerlingen te versterken. Daarnaast is er aandacht voor de brede vorming, waaronder de sociale en expressieve ontwikkeling. Om uw kind goed te kunnen begeleiden, werken wij intensief samen met externe specialisten.