Medezeggenschapsraad

Aan elke school is volgens de Wet Medezeggenschap op scholen een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. De MR is ingesteld ten behoeve van het overleg tussen de diverse geledingen (directie, leerkrachten, ouders en via deze de leerlingen) van school.
Voor meer informatie over de MR kunt u de folder downloaden.