Aanmeldprocedure

Leuk dat u interesse heeft in onze school. Als u uw kind(eren) wilt aanmelden, maakt u een afspraak met de directeur, Jennifer Koornneef, voor een kennismakingsgesprek en rondleiding. Dit kan telefonisch via 070-3663445 of per mail via directie@nutsschoolmorgenstond.nl

Uw kind is (bijna) drie jaar

Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u thuisgestuurd door de gemeente. Dit ontvangt u vlak voordat uw kind drie jaar wordt. U meldt uw kind aan door het ingevulde aanmeldformulier in te leveren bij de basisschool van uw eerste keuze. Eerder aanmelden dan drie jaar is niet mogelijk; de school neemt het aanmeldformulier dan niet in behandeling.

Onze school heeft een leerlingplafond. Bekijk op de website van de gemeente Den Haag de filmpjes over aanmelden op de basisschool met een leerlingplafond. Kinderen die in periode 1 (1 oktober t/m 31 december) 3 jaar oud worden, kunnen zich alleen in periode 1 aanmelden. Meer informatie over onze aanmeldprocedure vindt u op de Scholenwijzer.

 

Kinderen die een broer of zus hebben die al is ingeschreven op onze school, hebben voorrang. Dat geldt ook als uw kind naar peuterspeelzaal 2Acrobaten gaat, waarmee wij nauw samenwerken. U dient uw kind in te schrijven middels het aanmeldformulier. Hierop geeft u aan welke voorrangsregel van toepassing is.

Uw kind wordt definitief ingeschreven als u van ons een plaatsingsaanbod heeft ontvangen en het inschrijfformulier bij ons inlevert bij het inschrijfgesprek.

Als uw kind bij ons op school definitief is ingeschreven, hanteren wij de volgende procedure:

Voordat een kind vier jaar wordt, is er een wenperiode. De leerkracht neemt contact op met de ouders en overlegt op welke dagdelen de kleuter gaat wennen. Meestal zijn dit halve dagen.

Voorafgaand aan de wenperiode vindt er een intakegesprek plaats met de leerkracht en de ouders. 

Indien uw kind in december of juli 4 jaar wordt, overlegt de leerkracht met u wanneer het kind gaat starten op school. Dit heeft te maken met de drukke periode (feesten decembermaand/afsluiten schooljaar).


Uw kind zit al op een andere school

Ouders die hun schoolgaande kind willen aanmelden op Nutsschool Morgenstond, sturen een mail naar directie@nutsschoolmorgenstond.nl met de volgende gegevens:


- Naam leerling(en);
- Geboortedatum;
- Huidige groep;
- Reden van aanmelding;


Daarna hanteren wij de volgende procedure:

  • We beoordelen of er plaats is in het betreffende leerjaar. De school bepaalt óf en in welke groep een leerling geplaatst wordt;
  • Er wordt contact gezocht met de vorige school (na toestemming van ouder(s)/verzorger(s));
  • Indien nodig komt de leerling een week ter observatie in de klas waar hij/zij vermoedelijk geplaatst gaat worden. Daarnaast wordt de leerling, indien nodig, op onze school getoetst door de intern begeleider. Dit met als doel het juiste niveau van het kind vast te stellen en te bekijken of wij de leerling de begeleiding en zorg kunnen bieden die hij/zij nodig heeft;
  • Als wij de begeleiding en zorg, door wat voor omstandigheden dan ook, niet kunnen bieden, behouden wij ons het recht voor om een leerling niet toe te laten; 
  • Als wij de leerling toelaten, ontvangt onze school een onderwijskundig rapport, vóór de plaatsingsdatum, van de vorige school.