Leerplicht en verzuim

Leerplicht
Met ingang van de wet op het basisonderwijs is er verandering gekomen in de duur van de leerplicht. Kinderen worden leerplichtig op de eerste dag van de maand, volgend op de maand waarin zij vijf jaar zijn geworden.
Het verzuim wordt goed geadministreerd en kan aanleiding zijn om hierover met u in gesprek te gaan. In sommige gevallen betrekken we de leerplicht ambtenaar bij het verzuim.

 

Soms kan een leerling vrijstelling krijgen van de plicht om naar school te gaan. Dan is er geen sprake van schoolverzuim of spijbelen.

 

Voorbeelden zijn:

  • ziekte;
  • schorsing;
  • religieuze feestdag;
  • huwelijk;
  • begrafenis.

Voor een verlofaanvraag maakt u een afspraak met de directeur.