Missie

Nutsschool Morgenstond wil in een rijke betekenisvolle omgeving en het best denkbare onderwijs voor kinderen toewerken naar de overstap naar het VO. De kwaliteit van het onderwijs op Nutsschool Morgenstond toont zich in de interactie tussen leraren en leerlingen. Om het best denkbare onderwijs te realiseren verzorgen we permanente scholing van alle teamleden.

 

Ons onderwijs richt zich op de ontwikkeling van het kind als totaliteit. We zijn een school waar kinderen zich goed en veilig voelen met respect voor elkaar. Een school waar het onderwijs bijdraagt aan het geluk van de kinderen, waar iedereen welkom is, ongeacht zijn godsdienst, levensbeschouwing of sociaal culturele achtergrond. 

 

Bij deze missie is een drietal onderleggers geformuleerd:

  • we geloven in de kracht die we hebben als individu, dat we al veel kennen en kunnen en dat het ons lukt de talenten, die in ons verborgen liggen, maximaal te ontsluiten;
  • we geloven in de kracht van de samenwerking tussen school-thuismilieu-omgeving om de talenten van de kinderen te ontplooien;
  • we geloven dat we daarmee onze leerlingen toerusten om te kunnen participeren als zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke deelnemers aan de samenleving.