Kwink & anti-pestprotocol

Een veilige leer- en leefomgeving is de belangrijkste voorwaarde om tot leren te komen. We doen er dan ook alles aan om op school deze veiligheid te waarborgen. Als je ons gebouw binnenstapt, voel je de prettige en warme sfeer. Hier zetten alle juffen en meesters zich dagelijks voor in. We zijn een kleine school waar de leerkrachten de kinderen écht kennen en andersom. 

Onze visie over sociaal-emotioneel leren:

 

''Wij hopen dat alle leerlingen van Nutsschool Morgenstond later gelukkige en empathische volwassenen zijn die tot bloei kunnen komen; Die hun talenten en mogelijkheden met passie waarmaken. Wij ondersteunen hen in het ontdekken van hun intrinsieke motivatie. Daarnaast streven wij ernaar dat zij hun sociale vaardigheden flexibel kunnen inzetten. We hopen dat zij zich ontwikkelen tot volwassenen die zich verbonden weten met zichzelf en met hun omgeving en die de dingen doen die zij belangrijk vinden. 

Onze leerlingen ervaren Morgenstond als veilige en prettige leeromgeving waar zij het beste uit zichzelf kunnen halen, met en van elkaar kunnen leren en waar waardering is voor diversiteit. Op school en in de klas streven wij dit na door de SEL- lessen en de transitie hiervan vorm te geven in de dagelijkse schoolpraktijk. Daarnaast hanteren wij uniform schoolbrede afspraken. Ook spreken wij onze leerlingen aan op gedeelde verantwoordelijkheid. Hiermee leggen wij de basis voor een veilig schoolklimaat.''

 

 

We maken gebruik van Kwink als methode voor sociaal-emotioneel leren. Onderwerpen als pesten, groepsdruk en verantwoordelijkheid nemen voor elkaar worden bespreekbaar gesteld. In het begin van het jaar maakt iedere leerkracht groepsafspraken met zijn of haar klas. Kwink helpt met het ontwikkelen van zelfbesef, besef hebben van een ander, keuzes kunnen maken, zelfmanagement en relaties hanteren. 

Mocht er toch sprake zijn van pestgedrag, treedt ons anti-pestprotocol in werking. Het is ons streven om adequaat te handelen na een pestmelding. Lees hier wat we precies doen om pesten te voorkomen en aan te pakken.