Samen aan het werk

Leerplicht en verzuim

Kinderen worden leerplichtig op de eerste dag van de maand, volgend op de maand waarin zij vijf jaar zijn geworden. Het verzuim wordt goed geadministreerd en bij veelvuldig verzuim van een leerling gaan we met ouders in gesprek. In sommige gevallen betrekken we de leerplichtambtenaar bij het verzuim.
Soms kan een leerling vrijstelling krijgen van de plicht om naar school te gaan. Dan is er geen sprake van schoolverzuim of spijbelen. Voorbeelden zijn:

  • ziekte;
  • schorsing;
  • religieuze feestdag;
  • huwelijk;
  • begrafenis.

Voor een verlofaanvraag maakt u een afspraak met de directeur.