Ouderraad

De ouderraad organiseert samen met het team van Nutsschool Morgenstond jaarlijks een aantal feesten en activiteiten in de school zoals de schoolfotograaf, Sinterklaas, het kerstfeest, Paasontbijt, zomerfeest en het eindfeest voor groep 8.
De taken van de OR: 

  •  Meedoen met en meedenken over de diverse activiteiten. (Mede) organiseren van verschillende activiteiten samen met het team van Morgenstond. Soms gaat het om inkopen doen en verdelen van spullen, soms om versieren van de school, het aanspreken en regelen van hulpouders, opruimen, inspelen op eventuele spontane acties etc.;
  • Samenwerken met andere OR-leden;
  • Een positieve bijdrage leveren aan de georganiseerde activiteiten op school;
  • Bereid om tijd in de OR te steken; lid zijn is vrijwillig, maar niet vrijblijvend;
  • Meedoen en meedenken in de vergaderingen. Er wordt ongeveer vijf keer per schooljaar vergaderd over de invulling en uitvoering van de activiteiten door het jaar heen.